Diateza pasivă în limba engleză: Cum se formează și când folosim passive voice

Astăzi vom descoperi unul dintre secretele limbii engleze: diateza pasivă. Te întrebi poate ce este aceasta și de ce este importantă. Ei bine, diateza pasivă este o modalitate specială de a construi propozițiile, care ne ajută să spunem lucrurile într-un mod diferit. 

De exemplu, în loc să spunem “Ana a plantat un copac”, putem spune “Un copac a fost plantat de Ana”. Sună interesant, nu-i așa? Hai să vedem împreună cum funcționează această magie a cuvintelor la diateza pasivă!

 

Ce este diateza pasivă în limba engleză?

Când folosim diateza pasivă (passive voice), este ca și cum am privi o scenă dintr-un unghi diferit. Nu ne mai concentrăm pe cine face acțiunea, ci pe ce se întâmplă sau pe cineva sau ceva care primește acțiunea.

Să ne gândim la un exemplu simplu: “Profesorul a pictat tabloul”. Aici, profesorul este cel care face acțiunea, deci propoziția este în diateza activă (active voice). Dar dacă am spune “Tabloul a fost pictat de profesor”, acum ne concentrăm pe tablou, care primește acțiunea de a fi pictat. Aceasta este diateza pasivă.

Hai să ne mai jucăm puțin cu aceste idei. Imaginează-ți că ești la zoo și vezi un păun frumos. În diateza activă ai spune: “Îngrijitorul hrănește păunul”. Dar dacă vrem să punem accentul pe păun, am putea spune: “Păunul este hrănit de îngrijitor”. În acest fel, păunul devine vedeta propoziției, în diateza pasivă.

Un alt exemplu ar putea fi cu un tort delicios. În diateza activă am spune: “Mama a făcut tortul”. În diateza pasivă, spunem: “Tortul a fost făcut de mama”. Aici, tortul este în centrul atenției, nu mama care l-a făcut.

Diateza pasivă este folositoare când vrem să ne concentrăm pe obiectul acțiunii sau când nu știm cine a făcut acțiunea. De exemplu, dacă intrăm într-o cameră și vedem o fereastră spartă, am putea spune: “Fereastra a fost spartă”. Nu știm cine a spart-o, dar fereastra este importantă în propoziția noastră.

Diateza pasivă engleză

Reguli de formare a diatezei pasive în limba engleză

Construirea unei propoziții în diateza pasivă (passive voice) urmează niște reguli simple, dar importante. Amintește-ți că, la baza ei, diateza pasivă mută accentul de la cel care face acțiunea (subiectul) la cel sau cea care primește acțiunea (obiectul). Iată cum putem face acest lucru:

 

Alege subiectul:

În diateza pasivă, subiectul este cel care primește acțiunea. De exemplu, în propoziția “Bicicleta este reparată de mecanic”, “bicicleta” este subiectul – este cea care primește acțiunea de a fi reparată.

 

Folosește forma verbului ”To Be”:

Adaugă o formă a verbului “to be” (am, este, sunt) care se potrivește cu subiectul și timpul verbal. În propoziția “Bicicleta este reparată de mecanic”, “este” este forma potrivită pentru “bicicleta”.

 

Adaugă participiul trecut:

Completează propoziția cu participiul trecut al verbului principal. În propoziția “Bicicleta este reparată de mecanic”, “reparată” este participiul trecut al verbului “a repara”.

 

Dezvoltarea gândirii critice:

În diateza pasivă, adesea menționăm cine face acțiunea, folosind prepoziția “de”. În propoziția “Bicicleta este reparată de mecanic”, “de mecanic” ne spune cine repară bicicleta. Acest pas este opțional, deoarece uneori accentul este pe acțiune, nu pe cine o efectuează.

 

Când se folosește diateza pasivă în limba engleză?

Diateza pasivă nu este doar o structură gramaticală, este o unealtă puternică care ne ajută să exprimăm idei în moduri diferite. Iată câteva dintre cele mai comune utilizări ale diatezei pasive:

 

Accentul pe acțiune sau pe obiectul acțiunii:

Când acțiunea sau rezultatul acesteia este mai important decât cine o efectuează. Spre exemplu: “Cartea a fost publicată anul trecut.” Aici, important este faptul că, cartea este disponibilă, nu cine a publicat-o.

 

Subiectul acțiunii este necunoscut sau neimportant:

Atunci când nu știm sau nu ne interesează cine este agentul acțiunii. Spre exemplu: “Fereastra a fost spartă.” Nu știm cine a spart fereastra, dar faptul că este spartă este important.

 

Stil formal sau obiectiv:

În scrierile științifice, academice sau oficiale, unde obiectivitatea este esențială. De exemplu: “Experimentul a fost efectuat conform protocolului.” Aici, nu este menționat cine a efectuat experimentul, deoarece accentul este pe procedură.

 

Protecția intimității sau evitarea responsabilității:

Când nu vrem să dezvăluim cine a făcut acțiunea sau când dorim să evităm să atribuim responsabilitatea. De exemplu: “Eroarea a fost corectată.” Nu se specifică cine a corectat eroarea, poate pentru a evita orice jenă.

 

În estetică sau varietate în exprimare:

Pentru a varia modul de exprimare sau pentru a adăuga un stil diferit textului. Spre exemplu: “Legenda spune că orașul a fost construit de giganți.” Aici, utilizarea diatezei pasive adaugă un element de mister și fascinație.

 

În instrucțiuni sau descrieri:

Când oferim instrucțiuni sau descriem diferite procese. De exemplu: “Ingredientele sunt amestecate într-un bol mare.” În acest caz, ne concentrăm pe procesul de amestecare, nu pe cine amestecă.

Meal is prepared

Excepții în utilizarea gradelor diatezei pasive în limba engleză

Excepțiile la diateza pasivă sunt situații în care această structură gramaticală nu se aplică sau nu este potrivită. Iată câteva dintre aceste excepții:

 

Verbe intranzitive:

Verbele intranzitive sunt acele verbe care nu pot avea un obiect direct. Deoarece diateza pasivă necesită un obiect care să devină subiectul propoziției, verbele intransitive nu pot fi folosite în diateza pasivă.

Exemplu: Verbul “a dormi” este intranzitiv. Nu putem spune “Somnul este dormit”, deoarece nu există un obiect direct care să fie afectat de acțiune.Verbe reflexive:

Verbele reflexive sunt acele verbe care indică faptul că subiectul și obiectul acțiunii sunt aceleași. În general, verbele reflexive nu sunt folosite în diateza pasivă.

Exemplu: “Ea se îmbracă” nu poate fi transformată în diateza pasivă, deoarece acțiunea se întoarce asupra subiectului.


Propoziții impersonale:

Propozițiile care au un subiect impersonal, cum ar fi fenomenele meteo, de obicei nu se folosesc în diateza pasivă.

Exemplu: “Plouă” nu poate fi transformat în diateza pasivă, deoarece nu există un subiect clar care efectuează acțiunea.


Preferința pentru diateza activă în unele situații:

În limbajul vorbit și în scrierea informală, diateza activă este adesea preferată pentru că este mai directă și mai ușor de înțeles.

Exemplu: “Am făcut prăjituri” este mai natural și mai frecvent folosit decât “Prăjiturile au fost făcute de mine”.


Când subiectul agentului de acțiune este necesar:

Dacă este crucial să știm cine efectuează acțiunea, atunci diateza pasivă nu este recomandată.

Exemplu: Într-un raport de poliție, “John a vandalizat mașina” este mai informativ decât “Mașina a fost vandalizată”.
Greșeli în utilizarea gradelor diatezei pasive în limba engleză

Atunci când învățăm și utilizăm diateza pasivă, este ușor să facem anumite greșeli. Iată câteva dintre cele mai comune greșeli și modul de a le corecta:

 

Omiterea verbului ”To Be” sau folosirea formei greșite:

Greșeală: “The cake was eat by the children.” 

Corect: “The cake was eaten by the children.” (Tortul a fost mâncat de copii.)

Explicație: Verbul „to be” este important în formarea diatezei pasive și trebuie să fie în aceeași formă de timp cu verbul principal.

 

Utilizarea verbului pasiv cu verbe intranzitive:

Greșeală: “The concert was attended.” (Concertul a fost participat.)

Corect: “People attended the concert.” (Oamenii au participat la concert.)

Explicație: Verbele intransitive, care nu necesită un obiect, nu pot fi folosite în diateza pasivă.Greșeli în acordul subiectului cu verbul ”To Be”:

Greșeală: “The books is taken by the student.” (Cărțile este luate de student.)

Corect: “The books are taken by the student.” (Cărțile sunt luate de student.)

Explicație: Forma verbului „to be” trebuie să fie în acord cu subiectul propoziției.

 

Folosirea greșită a timpurilor verbale:

Greșeală: “The homework was done by her tomorrow.” (Tema a fost făcută de ea mâine.)

Corect: “The homework will be done by her tomorrow.” (Tema va fi făcută de ea mâine.)

Explicație: Timpul verbal în diateza pasivă trebuie să reflecte corect când are loc acțiunea.

 

Plasarea incorectă a agentului („by” + subiect):

Greșeală: “By the teacher was given a test.” (De către profesor a fost dat un test.)

Corect: “A test was given by the teacher.” (Un test a fost dat de către profesor.)

Explicație: De obicei, agentul (dacă este menționat) vine după verbul principal în diateza pasivă.

 

Confuzia între diateza pasivă și formele verbelor reflexive:

Greșeală: “The window was broken itself.” (Fereastra s-a spart singură.)

Corect: “The window was broken by someone” (Fereastra a fost spartă de cineva) sau “The window broke.” (Fereastra s-a spart.)

Explicație: Diateza pasivă nu trebuie confundată cu acțiuni care se întâmplă de la sine sau cu verbe reflexive.

Exemple și propoziții cu diateza pasivă în limba engleză

Copiii pot vedea cum diateza pasivă permite schimbarea focusului de la agentul acțiunii (persoana care face ceva) la obiectul acțiunii (persoana sau lucrul care primește acțiunea). Aceasta ajută la o mai bună înțelegere a modului în care propozițiile pasive pot fi folosite pentru a exprima idei din diferite perspective și în diferite situații.

 

1. Propoziții simple la diateza pasivă:

Exemplu: “The letter was written by Sarah.” (Scrisoarea a fost scrisă de Sarah.)

Aici, accentul este pe scrisoare, nu pe Sarah care a scris-o.

 

Exemplu: “The cake was baked by my grandmother.” (Tortul a fost copt de bunica mea.)

În acest caz, este important tortul și nu atât cine l-a copt.

 

2. Exemple cu subiecte:

Exemplu: “The homework must be completed by tomorrow.” (Tema trebuie completată până mâine.)

Nu specificăm cine trebuie să completeze tema, accentul este pe acțiunea de a completa.

 

Exemplu: “The rules are followed in this school.” (Regulile sunt urmate în această școală.)

Nu menționăm cine urmează regulile; important este că regulile sunt respectate.3. Exemple cu verbe la diferite timpuri:

Prezent (Present): “The book is read by many students.” (Cartea este citită de mulți studenți.)

Se arată o acțiune care se întâmplă în prezent. Prezentul simplu în engleză este puțin diferit.

 

Trecut (Past): “The window was broken last night.” (Fereastra a fost spartă aseară.)

Se descrie o acțiune care s-a întâmplat în trecut.

 

Viitor (Future): “The project will be finished next week.” (Proiectul va fi terminat săptămâna viitoare.)

Se vorbește despre o acțiune care se va întâmpla în viitor.

 

Prezent Perfect (Present Perfect): “The message has been sent.” (Mesajul a fost trimis.)

Se indică o acțiune care s-a întâmplat la un moment nespecificat înainte de acum.

 

3. Exemple de propoziții pasive cu verbe modale:

The car can be repaired by the mechanic.” (Mașina poate fi reparată de mecanic.)

Se arată posibilitatea unei acțiuni.

 

“The song should be heard by everyone.” (Melodia ar trebui ascultată de toată lumea.)

Se exprimă o recomandare sau sfat. Te încurajez să explorezi tu mai multe despre cum se folosesc verbele modale în limba engleză.Exerciții și activități pentru a învăța diateza pasivă în limba engleză

Prin aceste exerciții, copiii vor avea ocazia nu doar să exerseze formarea propozițiilor pasive, dar și să dezvolte o înțelegere mai profundă a modului în care acestea pot fi folosite în contexte diferite. 

 

Transformarea propozițiilor din activ în pasiv:

Exemplu Activ: “The chef cooks the meal.” (Bucătarul gătește mâncarea.)

Exemplu Pasiv: “The meal is cooked by the chef.” (Mâncarea este gătită de bucătar.)

Exercițiu: Transformă “The gardener waters the plants.” (Grădinarul udă plantele.)

 

Jocuri și activități interactive:

Completarea spațiilor libere:

“The song ______ (sing) by the choir.”

Răspuns corect: “The song is sung by the choir.” (Melodia este cântată de cor.)

 

Ghicitori:

“I am made of wood and was built by a carpenter. I can be opened and closed. What am I?”

Răspuns: “A door is made of wood and was built by a carpenter.” (O ușă este făcută din lemn și a fost construită de un tâmplar.)

 

Exerciții de recunoaștere a diatezei pasive în texte:

Exemplu de Text: “In ancient times, pyramids were built by Egyptians. The largest pyramid was constructed for Pharaoh Khufu.”

Exercițiu: Identifică propozițiile pasive din textul de mai sus.

 

Crearea propozițiilor pasive din imagini:

Arată-le copiilor o serie de imagini și cere-le să creeze propoziții pasive.

Exemplu: O imagine cu un copil citind o carte.

Propoziție pasivă: “The book is being read by the child.” (Cartea este citită de copil.)

 

Identificarea și corectarea greșelilor în propoziții pasive:

Dă-le propoziții pasive greșite și cere-le să le corecteze.

Exemplu Greșit: “The homework were done by the students.”

Corectare: “The homework was done by the students.”

Propozitii cu diateza pasiva

Sfaturi pentru părinți

Învățarea unei noi structuri gramaticale, cum ar fi diateza pasivă, poate fi o provocare pentru copii. Iată câteva sfaturi pentru părinți care doresc să-i sprijine în acest proces:

 

Cursuri online de limba engleză pentru copii:

Considerați înscrierea copiilor la cursuri online de engleză pentru copii. Aceste cursuri sunt adesea concepute pentru a fi interactive și distractive și pun accent pe conversație și utilizarea corectă a gramaticii.

Profesorii calificați pot oferi explicații clare, exerciții practice și feedback personalizat, care pot fi extrem de benefice pentru progresul copilului. În plus, multe cursuri oferă o ședință gratuită de limba engleză pentru copii. Aceasta este pentru stabilirea nivelului de cunoștințe.

 

Învățare prin jocuri și povestiri:

Copiii adoră poveștile. Creează povestiri sau jocuri de rol în care propozițiile pasive sunt folosite frecvent. De exemplu, poți spune o poveste despre un parc de distracții unde “Montagn ruse este folosit de copii pentru a avea parte de aventură” sau “Biletele sunt vândute de un om vesel la intrare”.

 

Utilizarea exemplelor din viața de zi cu zi:

Adaugă exemple din viața reală. De exemplu, la cina, poți spune “Cina este pregătită de mama” sau când citiți o carte împreună, subliniază propozițiile pasive, cum ar fi “Povestea a fost scrisă de un autor celebru”.

 

Jocuri de rol și activități interactive:

Organizează jocuri de rol în care copiii trebuie să folosească propoziții pasive. De exemplu, într-un joc de rol despre o emisiune de știri, copiii pot raporta evenimente folosind diateza pasivă, cum ar fi “Premiile au fost câștigate de sportivi talentați”.

 

Crearea de fișe pentru lucru:

Fișele de lucru cu exerciții care implică transformarea propozițiilor din diateza activă în pasivă sau completarea spațiilor libere sunt foarte utile. De asemenea, quiz-uri scurte la finalul unei sesiuni de învățare pot ajuta la consolidarea cunoștințelor.

 

Încurajarea autodescoperirii:

Lasăi copiii să descopere singuri folosirea diatezei pasive în cărțile lor sau în timp ce privesc un film. Încurajează-i să identifice propoziții pasive și să discute despre cum schimbă acestea sensul unei fraze.

Este important să reținem că învățarea diatezei pasive, la fel ca orice alt aspect al limbii engleze, necesită practică și răbdare. Nu te descuraja dacă la început pare complicat. Cu fiecare propoziție pe care o transformi și cu fiecare exercițiu pe care îl completezi, vei deveni mai încrezător și mai competent în utilizarea acestei forme gramaticale.

Împărtășeste cu prietenii tăi
Caută
Articole recente

Vrei să înveți limba engleză ușor și rapid?

Încearcă acum cursurile Bright Kids. Prima ședință este gratuită!

Vrei să înveți limba engleză ușor și rapid?

Încearcă acum cursurile Bright Kids. Prima ședință este gratuită!

Acest website folosește cookie-uri pentru a îți personaliza experiența. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul cu Termenele și condițiile site-ului precum și cu Politica de confidențialitate.