Când se folosește prezentul continuu în limba engleză? Present continuous explicat

Dragi prieteni curioși, astăzi avem o misiune specială: să descoperim împreună misterele prezentului continuu în limba engleză. Să ne pregătim pentru o călătorie plină de distracție și cunoaștere!

Ce este prezentul continuu în limba engleză?

Imaginează-ți că prezentul continuu este ca un reporter care transmite știri în direct. Este ca și cum ai spune alfabetul în limba engleză. Atunci când spui „I am playing football” (Eu joc fotbal), e ca și cum ai spune lumii: „Acum, chiar în acest moment, fac asta!” Este diferit de prezentul simplu, care este mai mult ca un istoric care vorbește despre fapte generale sau obișnuințe, cum ar fi „I play football” (Eu joc fotbal, în general).

Prezent continuu în engleză

De ce este important să înțelegem prezentul continuu în limba engleză?

Înțelegerea prezentului continuu este ca și cum ai avea un instrument magic pentru a descrie viața așa cum se întâmplă. Ne ajută să vorbim despre acțiuni în desfășurare, diferit de trecutul simplu, care descrie acțiuni completate („I played football yesterday” – Am jucat fotbal ieri) sau de past perfect, care ne spune ce se întâmplase până la un punct în trecut („I had finished my homework before dinner” – Îmi terminasem temele înainte de cină).

Exemple:

  • În timp ce plouă, spui: „It is raining” (Plouă), nu „It rains”.
  • Dacă cineva te sună în timp ce studiezi, poți spune: „I am studying right now” (Studiez chiar acum).

Diferența între Prezentul Simplu și Prezentul Continuu

Prezentul simplu descrie obiceiuri sau fapte generale, de exemplu, “I play piano” (Eu cânt la pian), dar nu acum. Prezentul continuu este pentru acțiuni acum, ca “I am playing piano” (Eu cânt la pian acum).

 

Prezentul simplu:

Folosire: Prezentul simplu descrie obiceiuri, rutine, fapte generale sau adevăruri universale.

Exemple:

Obiceiuri sau Rutine: “I play tennis on Saturdays” (Eu joc tenis sâmbăta). Acesta descrie un obicei regulat, ceva ce faci în mod normal, nu neapărat în acest moment.

Fapte Generale sau Adevăruri Universale: “The sun rises in the east” (Soarele răsare în est). Acesta este un fapt general, adevărat indiferent de timp.Prezentul continuu: 

Folosire: Prezentul continuu descrie acțiuni care se întâmplă în momentul vorbirii sau în jurul acestui moment. De asemenea, este folosit pentru planuri viitoare stabilite.

Exemple:

Acțiuni în Desfășurare: “I am playing tennis” (Eu joc tenis acum). Aceasta înseamnă că în momentul vorbirii, persoana este în procesul de a juca tenis.

Planuri sau Aranjamente Viitoare: “I am meeting my friends at 3 PM” (Mă întâlnesc cu prietenii mei la ora 3 PM). Chiar dacă acțiunea nu se întâmplă acum, planul este stabilit și sigur.

Reguli de formare pentru prezentul continuu în limba engleză

Prezentul continuu este ușor de format. Luăm ‘am’, ‘is’ sau ‘are’ și adăugăm verbul cu terminația ‘-ing’. De exemplu, “I am reading”, “He is eating”, “They are running”. Haide să explorăm mai multe reguli de formare.

 

Alegerea unui verb auxiliar:

Pentru ‘I’ (eu), folosim întotdeauna ‘am’. Exemplu: “I am playing” (Eu mă joc).

Pentru ‘He’, ‘She’, ‘It’ (el, ea, acesta/aceasta), folosim ‘is’. Exemple: “He is running” (El aleargă), “She is singing” (Ea cântă), “It is raining” (Plouă).

Pentru ‘You’, ‘We’, ‘They’ (tu, noi, ei/ele), folosim ‘are’. Exemple: “You are studying” (Tu studiezi), “We are laughing” (Noi râdem), “They are swimming” (Ei înoată).

Adăugarea terminației ‘-ing’ la verb:

Verbele se termină în ‘-ing’. Exemple: play -> playing, eat -> eating, go -> going.

 

Excepții și Reguli Speciale:

Dacă un verb se termină într-o consoană mută + ‘e’, se elimină ‘e’ și se adaugă ‘-ing’. Exemple: make -> making, write -> writing.

Dacă un verb se termină într-o vocală scurtă + consoană (și accentul este pe ultima silabă), se dublează consoana finală înainte de a adăuga ‘-ing’. Exemple: run -> running, swim -> swimming.

Dacă un verb se termină în ‘ie’, se schimbă ‘ie’ în ‘y’ și se adaugă ‘-ing’. Exemplu: lie -> lying.

 

Exemple complete:

Verb cu ‘e’ la sfârșit: “I am taking a picture” (Eu fac o fotografie).

Verb cu dublare a consoanei: “She is sitting on the chair” (Ea stă pe scaun).

Verb cu schimbarea ‘ie’ în ‘y’: “He is tying his shoes” (El își leagă pantofii).

 

Verbe cu forme neregulate sau speciale:

Unele verbe au forme de gerunziu neregulate sau speciale. Exemplu: “I am being careful” (Eu sunt atent – ‘be’ devine ‘being’).

 

Forma negativă și interogativă:

Forma Negativă: se adaugă ‘not’ între auxiliar și verb. Exemplu: “I am not eating” (Eu nu mănânc).

Forma Interogativă: auxiliarul este plasat înaintea subiectului. Exemplu: “Are you sleeping?” (Dormi?).

Prezent continuu forma interogativa

Când se utilizează prezentul continuu în limba engleză?

Există multe utilizări ale prezentului continuu în limba engleză cunoscute și mai puțin cunoscute. Hai să descoperim împreună utilizările și cum se folosesc în vocabularul limbii engleze.

 

Activități în desfășurare:

Descrierea acțiunilor care se petrec în momentul vorbitului: “I am typing an email right now” (Acum scriu un email).

Descrierea acțiunilor în desfășurare observate de vorbitor: “Look, the cat is chasing a butterfly!” (Uite, pisica urmărește un fluture!).

 

Planuri viitoare stabilite:

Descrierea aranjamentelor sau planurilor personale: “I am meeting my friends after school” (Mă întâlnesc cu prietenii după școală).

Situații stabilite cu alte persoane: “We are having a family dinner tonight” (Avem o cină în familie diseară).

 

Acțiuni repetate care supără vorbitorul (cu adverbe ca ‘always’, ‘constantly’, ‘forever’):

Exprimarea supărării cu privire la comportamente repetate: “He is always forgetting his keys” (El își uită mereu cheile).

Accentuarea unei acțiuni repetate: “She is constantly talking during the movie” (Ea vorbește în continuu în timpul filmului).Descrierea schimbărilor:

Observații despre schimbări în curs de desfășurare: “The climate is getting warmer each year” (Clima devine mai caldă în fiecare an).

 

Comentarii asupra tendințelor sociale sau modei: “People are using social media more and more” (Oamenii folosesc tot mai mult rețelele sociale).

 

Descrierea senzațiilor și percepțiilor în momentul prezent:

Exprimarea sentimentelor fizice sau emoționale: “I am feeling really happy today” (Mă simt foarte fericit astăzi).

Descrierea percepțiilor senzoriale: “I am hearing a strange noise outside” (Aud un zgomot ciudat afară).

 

Acțiuni temporare sau excepționale:

Descrierea comportamentelor sau situațiilor care nu sunt permanente: “I am staying with my aunt this week” (Stau la mătușa mea în această săptămână). Atunci când e vorba de zilele săptămânii în limba engleză sau o anumită oră.

Situații neobișnuite sau diferite de rutină: “She is working late hours during this project” (Ea lucrează până târziu în timpul acestui proiect).

Excepții ale prezentului continuu în engleză

Chiar dacă prezentul continuu este folosit pentru a descrie acțiuni care se întâmplă acum, există câteva excepții importante. Aceste excepții se referă la verbe care, de obicei, nu se folosesc în prezentul continuu, chiar dacă descriu acțiuni sau stări care au loc în momentul vorbirii.


Verbele de stare sau de senzație:

Exemple de verbe de stare: believe (a crede), belong (a aparține), know (a ști), like (a plăcea), love (a iubi), hate (a urî), need (a avea nevoie), prefer (a prefera), want (a vrea).

De ce nu se folosesc în prezentul continuu: Aceste verbe descriu stări mentale sau emoții, care nu sunt văzute ca acțiuni ce pot avea loc într-un moment specific. De exemplu, nu spunem “I am knowing the answer” (Știu răspunsul), ci spunem “I know the answer” (Știu răspunsul).


Verbe care descriu simțuri și percepții:

Exemple: appear (a apărea), hear (a auzi), see (a vedea), seem (a părea), smell (a mirosi), taste (a gusta).

Folosire: Aceste verbe sunt de obicei folosite în prezentul simplu pentru a descrie percepții sau simțuri. De exemplu, spunem “I hear a bird singing” (Aud o pasăre cântând) în loc de “I am hearing a bird singing”.Verbe care descriu posesie sau relații:

Exemple: have (a avea), own (a deține), possess (a poseda)

Folosire: Aceste verbe sunt de obicei folosite în prezentul simplu pentru a descrie posesia sau apartenența. De exemplu, “I have a book” (Am o carte) în loc de “I am having a book”.


Excepții și utilizări speciale:

Unele dintre aceste verbe pot fi folosite în prezentul continuu, dar cu schimbarea semnificației. De exemplu, “have” poate fi folosit în prezentul continuu ca “I am having lunch” (Iau prânzul), unde nu înseamnă posesie, ci desfășurarea unei acțiuni.

 

Similar, “see” poate fi folosit ca “I am seeing my doctor” (Mă consult cu doctorul meu), care indică o întâlnire sau o activitate planificată, nu percepția de a vedea.

Greșeli în utilizarea prezentului continuu în limba engleză

Atunci când învățăm și utilizăm prezentul continuu, este ușor să facem anumite greșeli. Iată câteva dintre cele mai frecvente greșeli și modul de a le corecta:

 

Omiterea verbului auxiliar ‘To Be’:

Greșeală: “She playing the piano.”

Corectare: “She is playing the piano.”

Explicație: În prezentul continuu, este esențial să folosim verbul auxiliar ‘to be’ (am/is/are) înainte de forma principală a verbului.

 

Folosirea formei greșite a verbului auxiliar:

Greșeală: “They is watching a movie.”

Corectare: “They are watching a movie.”

Explicație: Alegerea corectă a verbului auxiliar ‘to be’ depinde de subiect (I am, You/We/They are, He/She/It is).

 

Neglijarea regulilor de adăugare a terminației ‘-ing’:

Greșeală: “He swimming in the pool.”

Corectare: “He is swimming in the pool.”

Explicație: Dacă un verb se termină într-o vocală scurtă + consoană, dublăm consoana finală înainte de a adăuga ‘-ing’ (swim -> swimming).

 

Utilizarea incorectă a verbelor de stare:

Greșeală: “I am knowing the answer.”

Corectare: “I know the answer.”

Explicație: Verbele de stare, cum ar fi ‘know’, nu sunt de obicei folosite în prezentul continuu.

 

Folosirea prezentului continuu pentru acțiuni de rutină:

Greșeală: “I am drinking coffee every morning.”

Corectare: “I drink coffee every morning.”

Explicație: Pentru acțiuni habituale sau rutine, folosim prezentul simplu, nu prezentul continuu.

 

Utilizarea prezentului continuu pentru acțiuni viitoare fără context:

Greșeală: “I am playing football.”

Corectare: “I am playing football this afternoon.”

Explicație: Când folosim prezentul continuu pentru a vorbi despre viitor, este important să oferim un context sau o referință temporală.

Activități pentru învățarea prezentului continuu în limba engleză

Învățarea prezentului continuu poate fi foarte distractivă! Iată câteva activități și jocuri pe care copiii le pot face pentru a se familiariza cu acest timp verbal:

Mimează și ghicește:

Cum se Joacă: Un copil mimează o acțiune, iar ceilalți trebuie să ghicească ce face și să folosească prezentul continuu. De exemplu, dacă un copil mimează că scrie, ceilalți pot spune “You are writing.”

Scopul Jocului: Această activitate ajută copiii să asocieze acțiuni fizice cu forma verbală corespunzătoare.

Povești în lanț cu prezentul continuu:

Cum se Joacă: Fiecare copil adaugă o propoziție la o poveste și folosește prezentul continuu. De exemplu, “I am walking in a forest. Suddenly, I am seeing a strange bird…”

Scopul Jocului: Aceasta dezvoltă creativitatea și încurajează folosirea prezentului continuu în contexte variate.

Jurnalul meu de activități:

Activitatea: Copiii își creează un jurnal unde scriu despre activitățile lor zilnice și folosesc prezentul continuu. De exemplu, “I am drawing a picture of my cat.”

Scopul Activității: Prin scriere, copiii practică structurarea corectă a propozițiilor în prezentul continuu și dezvoltă abilități de exprimare scrisă.

Cursa cu propoziții:

Cum se Joacă: Copiii primesc un set de cărți cu verbe și trebuie să formeze rapid propoziții corecte în prezentul continuu. De exemplu, dacă aleg cartea “dance”, trebuie să spună “I am dancing.”

Scopul Jocului: Aceasta ajută la recunoașterea rapidă a verbelor și la formarea corectă a timpului verbal.

Cântă și învață:

Activitatea: Copiii pot învăța cântece simple care folosesc prezentul continuu. De exemplu, un cântec despre activitățile zilnice: “I am waking up in the morning, I am eating breakfast…”

Scopul Activității: Muzica face învățarea mai plăcută și ajută la memorarea structurilor verbale.

Exerciții practice pentru a învăța prezentul continuu

Pentru a-ți îmbunătăți abilitățile de folosire a prezentului continuu, iată câteva exerciții practice pe care le poți încerca:

Completează propozițiile cu forma corectă:

“They ___ (play) soccer in the park.”

Răspuns: “They are playing soccer in the park.”

“My brother ___ (read) a comic book.”

Răspuns: “My brother is reading a comic book.”

“The birds ___ (sing) in the trees.”

Răspuns: “The birds are singing in the trees.”

 

Transformă propozițiile din prezentul simplu în prezentul continuu:

“He runs every morning.”

Răspuns: “He is running every morning.”

“We listen to music.”

Răspuns: “We are listening to music.”

“The cat sleeps on the sofa.”

Răspuns: “The cat is sleeping on the sofa.”

 

Identifică și corectează greșelile:

“She am eating an apple.”

Răspuns Corectat: “She is eating an apple.”

“We is studying for our test.”

Răspuns Corectat: “We are studying for our test.”

“I are making a sandwich.”

Răspuns Corectat: “I am making a sandwich.”

 

Formulează propoziții interogative și negative:

Afirmativ: “He is riding a bike.”

Negativ: “He is not riding a bike.”

Interogativ: “Is he riding a bike?”

Afirmativ: “They are watching TV.”

Negativ: “They are not watching TV.”

Interogativ: “Are they watching TV?”

Sfaturi pentru părinți

Învățarea unei noi structuri gramaticale, cum ar fi prezentul continuu, poate fi o provocare pentru copii. Iată câteva sfaturi pentru părinți care doresc să-i sprijine în acest proces:

Integrarea învățării în viața de zi cu zi:

Folosește momentele de zi cu zi pentru a încuraja folosirea prezentului continuu. De exemplu, în timpul unei activități cum ar fi gătitul, întreabă “What are you doing now?” și răspunde cu prezentul continuu, “I am cooking dinner.”

Cursuri online de limba engleză pentru copii:

Considerați înscrierea copiilor la cursuri online de limba engleză pentru copii. Aceste cursuri sunt adesea concepute pentru a fi interactive și distractive, dar pune accent pe conversație și utilizarea corectă a gramaticii.

Profesorii calificați pot oferi explicații clare, exerciții practice și feedback personalizat, care pot fi extrem de benefice pentru progresul copilului. În plus, multe cursuri oferă o ședință gratuită de limba engleză pentru copii. Aceasta este pentru stabilirea nivelului de cunoștințe.

Jocuri și activități acasă:

Creează jocuri simple, cum ar fi “Mimează și Ghicește”, unde copiii mimează o acțiune și ceilalți trebuie să ghicească prin folosirea prezentului continuu. Acest tip de jocuri îi ajută să asocieze acțiunile cu timpul verbal corect.

Cititul împreună:

Citiți împreună cărți și discutați despre acțiunile personajelor și folosiți prezentul continuu. De exemplu, “Look, the dog is chasing the ball.”

Încurajarea scrierii creative:

Încurajează copiii să scrie scurte povești sau descrieri ale zilelor lor prin utilizarea prezentului continuu. Acest lucru îi ajută să practice timpul verbal într-un mod creativ.

Prin această călătorie, sper că ați dobândit o înțelegere mai profundă a prezentului continuu și a locului său în limba engleză. Amintiți-vă, practica este cheia! Continuați să exersați, să explorați și să vă bucurați de călătoria voastră prin minunata lume a limbii engleze. La urma urmei, fiecare nouă cunoaștere este ca o aventură captivantă!

Împărtășeste cu prietenii tăi
Caută
Articole recente

Vrei să înveți limba engleză ușor și rapid?

Încearcă acum cursurile Bright Kids. Prima ședință este gratuită!

Vrei să înveți limba engleză ușor și rapid?

Încearcă acum cursurile Bright Kids. Prima ședință este gratuită!

Acest website folosește cookie-uri pentru a îți personaliza experiența. Prin continuarea navigării, îți exprimi acordul cu Termenele și condițiile site-ului precum și cu Politica de confidențialitate.